Jeg leser på nettavisa til Opp at Trygve Sande i formannskapet etterspør hva Næringsforeningen og Visit Oppdal har brukt tildelte prosjektmidler til. Det synes jeg er et relevant spørsmål.

Mitt inntrykk er at enkelte aktører innen turistnæringen i Oppdal mener svaret på Oppdals utfordringer som turiststed er å søke nye prosjektmidler eller foreta noen strukturendringer. Dette minner meg om H.C. Andersens eventyr: Keiserens nye klær. Ingen torde å si at keiseren ikke hadde på seg klær, før et barn (som ikke hadde noe å tape og ikke skjønte maktposisjonenes dynamikk) ropte det ut.

Det er prisverdig at Trygve Sande og andre nå stiller spørsmål om framdrift og konkrete tiltak. Mitt inntrykk er som sagt at det etableres stadig nye prosjektgrupper for å utvikle Oppdal som turiststed, men at det er de samme personene som går igjen og igjen.

Jeg mener enkelte av disse nå har hatt sin sjanse til å vise hvilke resultater de kan oppnå. Kanskje er det på tide å slippe til nye krefter som er i stand til å sette planer ut i konkrete handlinger og tiltak.

Og hvorfor legge ned turistkontoret? Jeg ser at enkelte begrunner det med at vi kan finne det meste via nettet, og at vi alle som innbyggere i Oppdal må være villige til å hjelpe turister.

Det gjør vi så gjerne, men det må være som et tillegg til turistkontoret. Jeg mener argumentet for nedleggelse fra enkelte er en ansvarsfraskrivelse,- i beste fall manglede markedsforståelse.

I sommer har bl.a. Vognildsbua og Oppdalsmuseet hatt åpne dører og flotte opplegg, noe et bemannet turistkontor selvsagt kunne ha formidlet. Og hva med å utnytte Gjevillvassdalen sommerstid? Gjevillvatnet er etter min mening Oppdals svar på Gardasjøen. I samarbeid med turistforeningen og Gjevillvasshytta kunne det ha vært lagt til rette for mange aktiviteter (familieturer, sightseeing, kanoutleie, sykkelstier, m.m.).

Mitt hjertesukk med dette innlegget er at jeg etterlyser konkrete tiltak og konkrete resultater.