Det oppleves mer tragisk enn komisk å se hvordan misforståelser spres