- Jeg registrerer en del misnøye rettet mot hyttefolket, uten at jeg helt forstår hvorfor

foto