Sopte inn 74 millioner i overskudd, men har ikke råd til å styrke eldreomsorgen