Vi ser at anmeldelsene om ulovlige naturinngrep i Gjevilvassdalen er henlagt.

Men det betyr ikke at dette er straffefritt, for som politijuristen skriver i tidligere artikkel er det helt klart foretatt inngrep som er i strid med plan og bygningsloven, men det synes noe defensivt å sende dette tilbake til kommunen for ulovlighetsoppfølging.

Men når påtalemyndigheten har valgt å gjøre dette, er det viktig at kommunen følger opp!

Hvis dette ender med henleggelsen av straffesaken vil dette bety at da er det fritt fram for grunneiere som av en eller annen grunn ønsker å foreta endringer i naturen uavhengig av kommunale retningslinjer.

Gjevilvassdalen Grunneierforening ser frem til reaksjoner overfor grunneieren fra kommunen, slik at ikke anarkiet får lov til å gjelde lenger.

Arne Mjøen,

leder for Gjevilvassdalen Grunneierforening