Vår andrekandidat Haakon Nordseth er utsatt for en kampanje med mål om at han ikke skal komme inn i det nye kommunestyret.

De som startet denne kampanjen har åpenbart gitt opp å føre saklig argumentasjon. De har gitt opp å ta til motmæle, men forsøker nå heller å føre en aksjon i et lukket forum.

Haakon er en uredd politiker, han har åpenbart rørt ved noe som har vekket sterke krefter. Gjennom denne valgperioden har han løftet Venstres verdier i BYAR og i kommunestyret. Det gjelder blant annet en framtidsrettet jordvernpolitikk, en bærekraftig hytteutbygging, og å ta landbrukets side i møte med kortsiktig nedbygging. Han er alltid godt forberedt, lytter til råd, gir seg hvis han tar feil og har en sterk rettferdighetssans.

Det er trist når kunnskap provoserer. Vi reagerer også på anklager om trakassering basert på tidligere uttalelser. Finnes det dokumentasjon for dette? Det han har sagt, og det er det full enighet om i Venstre, er at vi mener det er plass til både tamreindrift og aktivt beitebruk i Trollheimen. Det burde ikke være kontroversielt.

Vi håper at folk flest ser at kampanjer i det skjulte ikke tjener Oppdals beste.

Oppdal Venstre

Elisabeth Hals

Ingrid Husdal Dørum

Iver Vammervold

Åshild Megarden

Bård Skaslien

Hans Bøe