Jul i Pengelens heter en gammel Disney-klassiker. Den kan mange kjenne seg igjen i nå før jul, både i norske kommuner og norske husholdninger.

Politikerne i Oppdal og Rennebu rakk før jul å vedta budsjettet for 2024 med særdeles forskjellig bakteppe. I Oppdal slåss de om hvor mye penger de skulle bruke, i Rennebu om hvordan det kunne spares mest mulig.

I Oppdal ble stemningen såpass høy at Eli Dahles forslag om sette igang utbygging av omsorgsplasser umiddelbart, nesten skled gjennom som et benkeforslag. Men de klarte å besinne seg, det nye regimet fant igjen den ansvarlige fornuften etter noen minutters lett eufori.

I Rennebu håper politikerne at hestekuren de har satt i verk vil gi resultater umiddelbart, men først må altså sparetiltakene få effekt fra 1. januar. Mye veltes også over på innbyggerne, selv om politikerne nok håper at tjenestene ikke forverres betydelig når det skal spares 20 millioner.

Gebyrene spretter i været og det bekymrer en fersk ordfører som diplomatisk nok forsøkte å ikke bli altfor tilbakeskuende. Men det er ingen overdrivelse å si at Lium & Co er smått irritert over det boet de har tatt over etter mange år med Ap-styre. Tømte fond må fylles opp og store underskudd skal dekkes inn. Det blir ikke enkelt.

Kommunenes bekymringer vokser, eldrebølgen begynner å merkes på omsorgsbudsjettene. Slik er kommuneøkonomien et godt bilde også på situasjonen i privatøkonomien for nordmenn.

Nå takler mange både økte matpriser og stigende rente uten større bekymringer enn at en kanskje må kjøpe litt rimeligere rødvin på polet og redusere noe på julegaveinnkjøpene.

Andre ser mot jula med langt større uro.

Ifølge Frelsesarmeen, svarer en av ti barnefamilier at de må hoppe over måltider i jula. 13 prosent må spørre familie og venner om økonomisk hjelp. Det blir ikke pinnekjøtt og ribbe på alle.

Mange må oppsøke ideelle organisasjoner for å få jula til å gå rundt denne gangen. Forskjellene øker i Norge, på flere områder enn bare økonomisk.

Fattigdom påvirker livskvalitet, levealder, folkehelse og sosial deltakelse. Økt offentlig fattigdom kan også føre til forsterkning av skjevhetene, og forsøk på å snikinnføre skolepenger fordekt som egenandeler på ulike skoletiltak er uheldig.

Det har aldri vært viktigere enn nå å sørge for at barn og unge i størst mulig grad får like stor sjanse til å delta, utenforskapet vokser i takt med den økonomiske underklassen som vi er i ferd med å få.

Jula er tradisjonelt tida for å søke sammen, ha rolige dager sammen med andre du er glade i. For mange er det ikke så enkelt. Mange fattige lever alene.

Ifølge Frelsesarmeen svarer 27 prosent at de vil være mindre sosiale i jula og en av tre dropper reise til familie og venner.

Vi bør ikke ta det for gitt at alle ser fram mot julekvelden med like stor glede i år. Det er kanskje andre enn den nærmeste familie du bør glede med gaver denne jula. Gå på besøk, ta en telefon, send en hilsen.

De som har alt, trenger ingen gave. De som har lite, trenger mer.

God jul til alle!