Arbeidstilsynet har etter tilsyn pålagt kommuner å stå for arbeidstøy for store deler av de kommunale tjenestene de forvalter, men blant helsearbeidere har det tradisjonelt sett ut til at man slutter å være på arbeid ved ankelen.

Det blir en mer utfordrende arbeidshverdag når du ikke har arbeidsklær tilpasset jobben du skal gjøre. Dette kan slå ut på helsa til den enkelte og i verste fall føre deg tidlig ut av arbeidslivet.

Sett en skritteller på en av våre helsearbeidere eller renholdere og du vil ha grunn nok for å skjønne at de trenger gode sko på jobb. Lekende, trøstende og trygge voksne i barnehagene må ha slitesterke klær for alle årstider.

Hjemmesykepleien skal gi tjenester i både 25 varme og 25 kalde grader, om det kommer en Hans (ref ekstremvær) eller en Ingunn (ref ekstremvær) gir de omsorg rundt i hele kommunen vår. Selvfølgelig må våre ansatte både sko seg og kle seg etter forholdene.

I de typisk mannsdominerte yrkene er det en større forventning, men også praksis at du får vernesko, varme klær til utearbeid på vinteren, verneklær om du skal bruke motorsag, klær som tåler det arbeidsoppgavene krever.

Behovet for tilpasset arbeidstøy finner du i mange yrker, men forskjellene er store når det kommer til hvem som får sine arbeidsklær av arbeidsgiver og hvem som bruker egne penger til innkjøp av egnet arbeidstøy. Dessverre er fellesnevneren at manglende, tilpasset arbeidstøy i størst grad gjelder kvinnedominerte yrker.

Vi i Fagforbundet mener det er urimelig av kommunene å forvente at arbeidstakerne skal slite ut private sko og ytterklær som er nødvendig på jobb, og stå for regninga selv.

Kvinnedagen er en god anledning for å løfte denne utfordringen, men likestillingskampen tar vi hver eneste dag. Sammen er vi sterkere!

God 8.mars!

Hilsen Fagforbundet avd 545 Rennebu Marit Bjerkås, styreleder Ann Kristin Aspeggen, hovedtillitsvalgt