Sylvi Listhaug strakk for fire dager ut en hånd til alle de borgerlige partiene og slo ring om det borgerlige samarbeidet. Listhaug sier til ABC Nyheter at “Jeg mener vi har samarbeidet godt i disse fire årene på veldig mange områder, og er sikker på at vi kan finne ut av det, om det så hadde vært sammen i regjering.”

Venstre står godt sammen med Høyre og FrP i spørsmål om både arbeidsliv, skattekutt, privatisering. Det var vel og grunnen til at Venstre inngikk en samarbeidsavtale med FrP og Høyre etter valget i 2013.

Julie Killingberg har vært svært aktiv på sosiale medier hvor hun kommer med en rekke påstander. Blant annet skriver hun at LO verken bryr seg om miljøpolitikk eller solidaritet annet enn når det gagner deres egne. Dette understreker hvilket syn Venstre har på LO og hvilket nivå Killingberg legger videre debatt på. I videoen kritiserer AUF Listhaugs og FrPs uttalelser om flyktninger og homofiles rettigheter ved bruk av sitater fra Sylvi Listhaug. Vi stiller også spørsmål ved om Venstres samarbeid med FrP de siste fire årene og de kommende årene er verdt det. Det er et spørsmål venstres velgere må ta stilling til.

Vi engasjerer oss i politikk og fagforeningsarbeid fordi vi ønsker å gjøre verden best mulig. Og vi er uenige i den retningen både Venstre, KrF, FrP og Høyre har dratt oss i de siste fire årene.

Foran forrige stortingsvalg gikk også Trine Skei Grande ut og sa at hun blir kvalm av LO. Senere beklaget hun ordbruken, men Venstres arbeidslivspolitikk står etter fire år fremdeles klar: å svekke arbeidsmiljøloven, blant annet ved å gi generell adgang til å ansette midlertidig og fjerne kollektiv søksmålsrett, er bare to ting de har vært med på.

Vi er også uenige i hvordan vi skal prate om folk, og hvem vi skal velge som øverste leder for innvandrings- og integreringsfeltet. For oss er det viktigste at vi ønsker en ny retning for landet vårt.

Til sist skriver innleggsforfatteren at hun tror at verken KrF eller Venstre vil støtte en ny regjering FrP er en del av. Vi synes ikke det er en god nok garanti. Derfor mener vi at den eneste måten å unngå FrP i regjering på, er å stemme på et parti som har sagt klart og tydelig at de ikke vil samarbeide med FrP.