Det kan være fristende å minne på ordtaket om at man først skal feie for egen dør, i disse miljøtider der bøndene klager over at folk kaster søppel langs veiene, søppel som til slutt havner ut på dyrkamarka og i ku- og sauemager med forferdelige konsekvenser for dyra.

Naturligvis skal man ikke kaste søppel ut av bilvinduet, og enda mer selvfølgelige er det at man ikke skal slenge ut ting i naturen som er til fare for liv og helse for både mennesker og dyr.

Men kjære bønder, dere kan faktisk rydde litt opp etter dere selv også.

I disse miljøtider der det er mye fokus på hvordan plasten ødelegger for miljøet, så flyter det med hvit, rosa og grønn plast som en gang har vært rundt en rundball i landbruksbygdene våre. Noe av plasten har ligget ute i naturen i lang tid, og det er når sant skal sies langt fra vakkert.

Spesielt der man har lagret rundballer gjennom vinteren og frost, vind og snø har fått tære på plastemballasjen kan man oppleve at det henger strimler og flak med plast i trær og gjerder, eller at det ligger bortetter jordet. Hva skjer når denne plasten kommer inn i fôret?

På samme måte som industrien har et særlig ansvar å rydde opp etter seg og sin produksjon, må disse forventningene også gjelde landbruket.

Vi er klar over at landbruket allerede er mye regulert med hensyn til helse og miljø, men det finnes områder der bøndene selv må ta i et tak før myndighetene innfører restriksjoner, forbud eller forskrifter for hvordan rundballer skal lagres og behandles. Dette er kanskje mest en oppfordring til selv å ta tak før myndighetene gjør det.

Noen bønder er selvsagt flinkere enn andre til å rydde opp etter seg, men det er nå en gang slik at det er skrotingene som gir resten av gjengen et dårlig rykte. Vi tror for øvrig at mange bønder har såpass yrkesstolthet for dette å ta vare på jorda at bare man nå blir vennlig minnet på at dette er noe bør gjøre noe med, så blir det forhåpentligvis orden i sakene i løpet av kort tid. Og så kan kanskje ta med seg noen fraslengte settepotetkasser og anna sånn smårask i samme slengen?