Vi må egentlig gni oss i øynene for å sjekke om det faktisk stemmer; Fylkestinget i Møre og Romsdal har vedtatt å legge ned bussforbindelsen mellom Oppdal og Sunndalsøra!

Sunndal er et viktig knutepunkt for trafikken både fra Molde, Kristiansund og Oppdal. Og Oppdal ligger midt i hjertet av Norge med samferdsel både mot Sør–Norge, Nord–Norge og vestkysten. Sunndalsvegen på riksveg 70, der bussen skal gå, er hovedpulsåre mot Kristiansund. Mennesker som reiser til eller fra Trondheim og Oslo velger nettopp disse bussene som går mellom Oppdal og Sunndal. Dette berører derfor massevis av innbyggere som både bor langs kysten, i fjellregionen og i byer.

Samferdsel er kjempeviktig for distriktene. Buss og tog er for mange helt nødvendig for å komme seg fra A til B eller C i hverdagen. Pendlere og andre reisende som skal på jobb eller skole, besøke noen eller dra på ferie, benytter buss og tog i stedet for bil. Og det er også det vi oppfordrer til; mer kollektivtrafikk. Da blir det feil å sende signal til våre etterkommere om at her slutter vi å satse på kollektivtransport.

Nylig serverte regjeringen bestående av Senterpartiet og Arbeiderpartiet den gode nyheten om at knutepunktene langs Dovrebanen - blant annet Oppdal - vil prioriteres høyt for å bedre samhandlinga mellom buss og tog i Nasjonal Transportplan (NTP). Bane NOR er godt i gang med å planlegge løsninger som er enda mer brukervennlig ved at tog fra nord og sør kan stå på Oppdal stasjon samtidig og korresponderes med samme buss mot Sunndalsøra. Slike tiltak kan korte ned ventetiden betraktelig for reisende. Men når vi bare uker etter at slike nyheter serveres opplever at det gjøres vedtak med helt motsatt mål så blir vi usikre på om NTP er godt nok lest av enkelte.

Det var Høyre, Frp, Krf, Venstre og en representant fra Tverrpolitisk liste for Ålesund som stemte for å legge ned togbussen. Vi i Senterpartiet er spesielt overrasket over at et parti som Venstre, som flagger kollektivtilbud som en av sine kjernesaker, har stemt for nedleggelse av denne bussforbindelsen. Hvordan kan det forklares?

Vedtaket ble gjort med knappest mulig flertall på Fylkestinget i Møre og Romsdal. Vi øyner derfor håp om at vedtaket ikke blir stående særlig lenge. Saken skal opp i Utvalg for Samferdsel om bare noen dager. Vi i Senterpartiet er helt tydelige på at dette vedtaket må reverseres, så oppfordringen går til de partiene som stemte for nedlegging; det er aldri for sent å snu!

Sunndal Senterparti og Oppdal Senterparti