Etter å ha lest lederen i Opp har jeg behov for å komme med noen ord om dette emnet:  Habilitet!

Habilitet skal vurderes fra sak til sak, det ville vært både lovstridig og uholdbart i vårt demokrati å utestenge valgbare representanter til tillitsverv på grunn av engasjement eller interesser i en enkelt sak.

Bekymringer i så måte er grunnløse da habilitet blir vurdert av de aktuelle fora som skal behandle en sak.  Å forskuttere hva Byar skal håndtere av saker i fire år er en umulighet, det samme i andre utvalg og kommunestyret.

Vi vil helt sikker få mange habilitetsvurderinger i fireårsperioden da vi har mange dyktige aktive samfunnsengasjerte i kommunale verv!  Hvorfor da så stor interesse for en person i ett utvalg grunnet ett saksfelt?  Som tidligere nevnt,  habilitet er ikke saklig argument ved tilsettelse av medlemmer i utvalg! Nettopp der er snubletråden!

Som leder i kontrollutvalget har jeg, og vil sikkert også i kommende periode måtte be om habilitetsvurdering, men jeg vil ikke bli ekskludert i utvalget av den grunn.   Utfordringen i demokratiet er først og fremst at i de tilfeller der inhabilitet inntreffer blir tatt opp/synliggjort og blir behandlet etter de bestemmelser som loven krever.

  Lykke til,  alle våre folkevalgte som vil bruke av sin tid til fellesskapet, og at vi alle vil komme igjennom 4 år med vår habilitet i orden!

Habilitet er viktig for den enkelte og vårt folkestyre!

Storli 29. oktober 2023

Thorvald Storli