Kommunaldirektørens innledning rammer inn kveldens møte og ligger til grunn for mitt innlegg.

Jeg takker KD og alle våre dyktige og dedikerte ansatte for gode tjenester i en krevende hverdag. Alle enheter har mange suksesshistorier som varmer og verner våre rennbygge, tusen takk! Det er nesten sånn at vi skylder OPP og vår egen journalist en stor takk, - for om vi glemmer det vi virkelig får til innimellom, så sjekk om journalist Flå har noe i avisa. Les det, og du husker hvor du kommer fra. Jeg vil være så raus i dag at jeg nevner det, for samfunnsoppdraget vårt er avhengig av hele laget i Rennebu. Så må vi virkelig takle, og ønske oss at det også står på trykk, hvis og når vi må skjerpe oss.

KD skriver i sin innledning: «Mest og best mulige tjenester ut av hver krone, må være et overordnet og vedvarende mål for kommunen», og jeg er helt enig. Tjenester er det vi driver med. Å gjøre et medmenneske en tjeneste, finnes det noe viktigere? Våre kommunale tjenester koster mye i kroner og øre, men jeg minner oss alle om at drivkrafta som ligger under alle tjenester avgjør hvor godt tjenesten «virker». Jeg tenker på relasjonene, verdiene vi handler ut fra, medvirkningen fra mottaker og at vi lytter til og kjenner de pårørende, kartlegger nettverket, finner styrkene hos de vi skal gi våre tjenester til.

I KrF heter grunnpilar nummer 1: Husk alltid det ukrenkelige menneskeverdet som er uavhengig hvem du er, hvor du kommer fra, hvor gammel du er, hvor høyt utdannet du er, hvor høy sosioøkonomisk status du har å vise til.

Det jeg er aller mest redd for som folkevalgt er om jeg misbruker makta mi. Vi har makt til å holde prosesser skjult, selv om det vi trenger aller mest er åpenhet og mangfold. På individnivå er vi så redde for taushetsplikt eller andre former for “avsløringer” at enkeltmennesker kan stå i fare for å ikke få den hjelpa de har rett på. Vi som sitter her har det øverste ansvaret for alle tjenester i Rennebu. Er Rennebus slagord for alle, så må vi fortsette å øve slik at alle faktisk kan stemme i.

Budsjettet åpner ikke for å legge kabal denne førjula. Men vi skal jobbe videre til det beste for våre innbyggere. Hvis det er røde tall jeg virkelig er redd for, så er det hvis de lyser rødt grunnet at noen har det vondt i sin ensomhet. Å ha det vondt er en del av livet, og streve, oppleve sykdom og føle motgang likeså, og å bli gammel. Men å være ensom, oppleve utenforskap, være skjult eller føle seg stigmatisert er noe vi vil til livs.

Vi har gode planer og mye god praksis, men la oss være åpne på at slike røde tall ønsker vi ikke i Rennebu. Det er mye god økonomi i brukermedvirkning, gode forutsigbare relasjoner, transparens og en ydmyk tjenestetilnærming. Medvirkning er nevnt én gang som jeg kan finne i budsjett og økonomiplan. Der står det under helse at vi skal “oppmuntre til deltagelse og medvirkning”. Det er for svakt. Det er lovfestet at offentlige tjenester skal være tuftet på brukermedvirkning.

Kostra er en forkortelse for kommune-stat-rapportering. Gjennom Kostra sender alle norske kommuner og fylkeskommuner inn tall fra sine tjenesteområder til Statistisk sentralbyrå. Våre referanser ligger i kommunegruppa vi tilhører og i helheten. Tallene lyver ikke, men vi kan tolke og bruke dem til å utvikle oss, bli bedre og bli klokere.

For oss som har vært med lenge har vi vært gjennom bølgedaler mange ganger, også en pandemi. Den kom, og den vil være her og kanskje vil vi oppleve lignende tilstander. Å normalisere at situasjonen ikke er normal er en god øvelse. Og vi kan ikke forklare og bortforklare tallene våre med Covid-19 lengre. Vi må skape tjenester sammen og bygge det laget som trengs: Det laget som gjør hverandre gode, organiserer seg klokt, har felles mål for økta og trener på det som trengs å trenes på, og ikke minst: Det laget som nesten deler alt med publikum og de på sidelinja.

Vi skal ikke beskytte oss selv, vi skal bjuda på for det enkelte menneske i Rennebu som trenger oss! Ja, vi skal invitere dem ned på banen og delta - langt mer enn før! Kapteinsbindet hos ledere skal være synlig, ikke for å utøve press og makt, men for å trygge, samle og løfte laget. Vet dere at brukermedvirkning ikke er nevnt som variabel i Kostra heller?

Det er helt legitimt å ikke ha gode nok tjenester og løsninger i en kommune, men bare ved å si det, kan vi øve og bli bedre. Medvirkning er et kraftfullt begrep og har sine tydelige kriterier. Her skal vi bli bedre!

“Mest og best mulige tjenester ut av hver krone, må være et overordnet og vedvarende mål for kommunen.”

Ragnhild Løvseth Øverland, KrF

Rennebu kommunestyre og formannskap