Det er plass til både bønder og samer innenfor 2500 km2 med gråstein og høyfjell