En løs avtale kan føre til uforutsigbar styring, betydelig intern frustrasjon og forhandlinger som trekker ut i langdrag