"Alt som ikke er stjålet eller brent kommer til rette," er det noe som heter, og i begge tilfeller er det snakk om å bli frarøvet noe. Det å miste eiendeler er nå en ting, men å miste noen man er glad i er mye, mye verre. Ting og gjenstander kan stort sett erstattes om det ikke er snakk om spesiell affeksjonsverdi, men mennesker finnes det bare ett eksemplar av.

Brannmannskap over hele landet har de siste dagene gjennomført en brannvernuke der det i år var spesielt fokus på brannøvelse i hjemmet. De fleste av oss har et forhold til hva vi skal gjøre dersom det bryter ut brann på jobb eller skolen, men hva skjer om det brenner hjemme?

Har familien avtalt et felles møtested ute slik at man vet hvem som har kommet seg ut i sikkerhet slik at man vet om det eventuelt er folk igjen inne i huset eller leiligheten?

Tekniske krav til hvor mange brannvarslere og brannslukkingsapparat som skal være i et hjem er enkelt å sjekke, men den menneskelige faktoren i en panikksituasjon kan være en vel så viktig faktor. Brannvesenet er smarte, de henvender seg til de yngste av oss, barna, og forteller dem hva som er riktig å gjøre. Barn er samvittighetsfulle, og dersom de får for seg at man skal ha en brannøvelse hjemme, så blir det som regel gjennomført.

Barn helt ned i treårsalderen kan lære rutiner og rømningsveier, da bør også mor og far og tenåringen i huset klare det.

Og dersom alle vet at man har et felles møtested, så unngår man at noen løper inn i et brennende hus og prøver å redde noen som egentlig er kommet i sikkerhet, men som oppholder seg på et annet sted der man ikke kan se dem i kaoset.

Øvelse er egentlig lek, man leker at noe skjer, og da er det ufarlig. På samme måte som et barn lærer gjennom lek hva som fungerer eller ikke, så vil hele familien kunne lære hva som fungerer i en potensiell krisesituasjon. Noen ganger i livet skjer det ting som gjør at man kanskje bebreider seg selv, i de fleste tilfellene så er det lite man kunne ha gjort annerledes; men alle kan tenke gjennom og ta sine forholdsregler når det gjelder brann.