Går det feil vei med klimagassutslippene i Oppdal og Rennebu?

foto