Nå er det kjempeviktig at vi leser innspillene om E6