Nå må planprogrammet for skiløyper i Gjevilvassdalen fullføres

Det er svært viktig at politikerne nå følger opp eget vedtak og utreder alle løypealternativer i dalen, inkludert løype på veien. Senterpartiet og Høyre signaliserer i Opp 12/3 at de vurderer å stoppe hele planprosessen, eller ta ut hele veien som løype-alternativ. Dette kan vi som innbyggere i Oppdal ikke godta. Dette viser bl.a. de mange hørings-svarene fra innbyggerne hvor veien som løype-alternativ har suverent størst oppslutning.

Ved å endre planprogrammet nå følger kommunestyret ikke opp sitt eget vedtak. Dette oppleves av oss innbyggere som både illojalt og særdeles uklokt.

Torsdag 16. skal kommunestyret behandle kommunedirektørens forslag til planprogram, som omfatter utredning av alle løypealternativene. Vi håper at også Høyre og Senterpartiet lojalt forholder seg til planprogrammet slik det har blitt vedtatt.

Hilsen innbyggere og fritidsinnbyggere  i Oppdal:

Bjørn Ove Ansnes

Mari Ansnes

Ellinor Larsdotter Svisdal

Nils L. Sande

Kirsten Bergfall

Rolf Bryhn

Anne Bergfall

Stein Kjartan Vik

Bente Merete Sande

Hans Henrik Thaulow

Ingvild Vikan

Hans Bøe

Anne Ween

Endre Hals

Britt Furunes

Marianne Rolfsjord

Henrik Ottersen

Hallvard Killingberg

Kristin Killingberg

Julie Killingberg

Liv Lyssandtræ

Nils Lyssandtræ

Inger Lise Toftaker

Lisbeth Nordseth

Gjermund Landrø

Therese Mjøen

Astrid Fjøsne Berge

Kjell Berge

Jonas Horvli

Marius Mjøen

Vibece Larsen

Kolbjørn Larsen

Ingri Hanne Nyseter

Kjell Olav Håker

May Britt Nilssen

Andreas Larsen

Oddrun Dørum

Carl S. Bjurstedt

Sven By

Morten Gran

Helge Toftaker

Odd Arild Tangen

Cille Funnemark

Odd Mandal

Einar Aarak

Jarbjørg Ekrann

Ruth Ester Myran

Haldor Myran

Ester Aalbu Eriksen

Hanne Håker

Frode Rolvsjord

Tove Husdahl

Per Asphaug

Odd Mjøen

Aslaug Mjøen

Mona Mjøen

Ann Hilde Leirvik

Ann Synnøve Ulvund

Marit Beate Løberg

Harald Aarseth

Ane Kristine Mjøen

Grete Buan Asbjørnslett

Magda Håker

Ola Håker

Per Jørgen Indergaard

Beate Reinertsen

Torkild Reinertsen

Kari Mathisen

Jan Roar Pleym

Leo Martinez Mjøen

Oddny Wiggen

Åse Torve

Reidar Granmo Pettersen

Agathe Hoel Storengen

Bodil Hokseng

Åse Karin Taagvold

Harald Taagvold

Eli Rosshaug

Bjørn Rosshaug

Yngve Apneseth

Benth Owesen

Sidsel Owesen

Rigmor Blikken

Gro Grøtte

Trude Søreng

Håkon Mjøen

Aud Marit Mjøen

Ellen Bye

Ola Bye

Harald Storengen

Arnt Erik Dale

Erna Lauritzen

Trygve Lauritzen

Aud Dahle

Unni Kallar

Rita S. Amundsen

Norvald Veland

Bernt-Olav Simonsen

Hans Petter Wist

Lene Helena Løberg-Klausen

Magnus Gibson

Daniel Løberg-Klausen

Morten Dørum

Trygve Sande

Andrew Gibson

Julia Sofie Pleym

Eivind Magnus Paulsen

Lasse Løberg

Åsmund Gorset

Fredrikke Bøe

Kristin Pleym

Even Langseth

Frode Ranhoff

Arne Ivar Bakk

Vigdis Viken

Gunvor Haugerud

Knut Thore Nielsen

Roald Borthne

Gretha Husby

Ragnhild Elisabeth Lund

Heidi Ranum

Erlend Blichfeldt

Kristin Kjørsvik

Erik Skauen

Åse Grøva

Kristin Vestmo

Odd Edøy

Halvor Levang

Mari-Ann Engelsås

Jan Erik Bakk

Ingrid Lothe Ruø

Roger Vangen

Stig Morten Lunde

Are Rolvsjord

Tor Arne Løvoll

Morten Fossland

Tommy Rønningen

Reidun Elstad Pettersen

Henrik Blakstad

Rune Kavlie

Torbjørn Langø

Morten Lenes

Trude Egeland

Hildegun Øverlie

Simen Rønning

Kjell Ivar Ødegård

Randi Solberg

Arne Opdahl

Hanne Løvrød Granheim

Kjell Engelsås

Mariann Hegstad

Leif Hegstad

Lasse Hegstad

Mathilde Hegstad

Berit Moxness

May Britt Nilssen

Ivar P Nilssen

Tommy Røen

Brit Mæhlum

Steinar Gimnes

Christian Jacobsen

Arnt Olufsen

Marit Fjær

Kirsti Welander

Martin Skutholm

Wenche Liabø

Frank Gussiås

Gisle Daae Johansen

Laila Borthen

Pål Henrik Tverå

Britt Andersen

Kari Melby

Gunnar Nypan

Helge Danielsen

Kari Mahle

Jakob Krogsrud

Wenche Falk-Larssen

Olav Lunde

Tore Skalde

Håvard Strand-Hansen

Liv Malvik

Jørn Stene

Bjørn Rønning

Ragnar Aare

Dagfinn Østerlie

Åse Skarsem

Steinar Bakken

Tone Dahle

Ingvild Strand-Hansen

Edel Thyve Fjellvang

Andreas Johnsen

Odd Arild Tangen

Torstein Bore

Lise Pernille Løberg-Emanuelsen

Harry Gustad

Marit Klokset

Eli Gården Gustad

Steinar Enge

Elin Smenes

Ingun Nesheim

Gunn Wenche Lund

Henrik Johnsen

Marit Sørli

Inger Ishol

Kjell Christoffersen

Eivind Alstad

Kari Sæther

Marit Tande

Bjørg Setrom

Marie Storli Husby

Karen Dahle

Ronny Thomas Jenssen

Olav Furø

Guro Mæhlum Krüger

Arve Opdahl

Familiene Bjærkan

Familiene Harham

Frode Mastad

Haldis Ofstad

Heidi Margrethe Vik

Terje Aunvik

Bent Eidem

E. Trondsetås

Ingrid Nypan

Inger Viken

Yngve Volent

Kristin Jondum

Oddvar Blokhus

Anita Habberstad

Britt Elin Gihleengen

Elizabeth Mælen Lunde

Jonny Lunde

Morten Moen

Jan Frode Helmersen

Jan Haugerud

Tor Einar Aune

Heidi Håker

Torgeir Spets

Bente Bjerkan

Rune Husby

Ragnar Slettestøl

Ellen Drønnesund

Line Solbak

Sidsel Andersen Eide

Heidi Dahl

Gerd Håvimb

Ingebrigt E. Bøe

Kenneth Klemetzen

Anne Jorun Strand

Johannes Havig

Kerstin Maria Olsson

Pål Møst

Kristian Berg

Kirsti Solli

Knut Mæhle

Inger Helene Hals

Heidi Skjønberg

Idar Kaasbøll

Hege Merete Forfot

Ketil Parow

Ninni Gunn Dørum

Arnljot Aarflot

Endre Nypan

Iselin Pleym

Kari Solberg

Geir Solberg

Kolbjørn Gården Ytre

Per Jørgen Indergård

Tore Lindbak

Johnny Sørgård

Marit Holand

Liv Nygård

Arne Rønning

Mette Skjørstad

Tom Erik Wiklund

Anders Bjørgen

Ivar Bakk

Kenneth Teigen

Vigdis Teigen

Øyvind Smenes

Per Gunnar Østeraas

Sturla Sagmo

Atle Måren

Guri Conradi

Erik Sverre Viken

Jan Storholm

Bente Anita Storholm

Margit Vassli

Grethe Hagen

Terje Nakken

Monica Lie Larsen

Gunvor A. Nygård

Håvard Gibson

Ingrid Apold

Elisabeth Eklo

Hilde Haugdal

Svein Bakkejord

Gunvor Vognild

Fiona Nyvold