Hvem tar vare på barn i sårbare situasjoner i sommer?