Venter spent på svaret fra ministeren

John Torve Foto: Arkiv