- Jeg vil takke alle som gjør en jobb for frivilligheten

foto