Ja til stemmerett for 16-åringer i kommune og fylkestingsvalget nå

foto