Vegvesenets alternative virkelighet – Børstad bør prøve å bestille et prøveskilt