Politikerne fortjener ros når de setter naturen i Rennebu høyere enn litt mynt i kommunekassa

foto