Viktig å bygge videre på det store digitaliseringsløftet