1300 trønderske ungdommer må få et tilbud tilpasset dem