Det er snart valg og de politiske partiene er godt i gang med valgkampen.

I KrF ønsker vi, med en liten serie med leserinnlegg, å presentere hva vi står for. Det er viktig at du vet hva de du skal stemme på står for. Det er ikke alltid lett å utføre «kristen» politikk. Mange saker er dagligdagse og vil måtte vurderes ut ifra godt skjønn. Men våre verdier vil alltid ligge fast, og danne grunnlaget for vår politikk.

Våre grunnverdier er det kristne menneskesynet, nestekjærligheten og forvalteransvaret, disse verdiene har en sterk relevans inn i politikken. Ut fra disse verdiene utledes de kristendemokratiske prinsippene som danner grunnlaget for utviklingen av KrFs praktiske politikk.

Så er det mange ulike trosretninger og verdisyn i samfunnet vårt. Oppdal har blitt et mangfoldig og flerkulturelt samfunn, der ulike syn skal få komme til uttrykk. Oppdal skal være et sted med rom for alle. Et sted der mennesker opplever verdighet, uavhengig av kulturell bakgrunn, sosial status, helse og økonomi. Oppdal kommune skal fremme alle menneskers likeverd og lik rett til personlig utvikling og realisering av sitt eget potensiale.

Ønsker du å vite mer om oss og vårt program? Da kan du lese her : krf.no/lokallag/oppdalkrf/politisk-program/. Lykke til med lesingen

Mvh Morten Olsen, 1. kandidat for KrF i Oppdal.