«Rådmannen foreslår som en del av en innsparingspakke, å legge ned Innset skole og Innset barnehage fra høsten 2017» og Opdalingen skriver: «Prosessen er allerede i gang!»

På kommunestyremøte den 23/8-2016, ble vi framlagt de økonomiske utsiktene. Saken ble kort debattert og deretter tatt til orientering. Ingen veivalg ble tatt denne kvelden!

Ved siste skolestrukturdebatt i Rennebu, ble det i protokollen den 1/4-2015 skrevet: «Det settes umiddelbart i gang arbeidet med en skolebruksplan. Den skal inneholde kriterier å styre etter i kommende strukturdebatter.

I nær dialog med grendene skal det arbeides med forståelse og aksept for endringer som blir fremmet på bakgrunn av disse kriteriene.»

HOO ble informert den 4/10- 2016 om at en skolebruksplan er under arbeid. Ordet umiddelbart, som ble brukt i protokollen, har forandret betydning i mine ører og jeg undrer?  Når starter dialogen med grendene?

Jeg savner litt mer kreativitet! Hvordan kan vi få balanse i et budsjett uten å utradere et helt samfunn? Varaordfører, Marit Bjerkås, sa i kommunestyret den 22/9- 2016, at vi må se organisasjonen vår med nye øyne. Vi må tørre å kaste ting opp i lufta, se hva vi har og hva vi kan gjøre med det!

Og med samarbeidsavtalen mellom AP og Felleslista H/V friskt i minne, der partiene ble enige om å jobbe etter siste vedtak gjort i skolestrukturdebatten, tenker jeg at det må være vilje til å finne løsninger.

Grendaskolen er en viktig arena for et samfunn, både sosialt og for utvikling av grenda. Det er vondt og trist å lese at Rådmannen mener distriktene atter en gang må stå for en stor del av innsparingene.

Håper politikerne i Rennebu blir med på å finne kreative løsninger og at de tørr å se på organisasjonen vår med nye øyne, i stedet for å ta et «lett» valg for å spare penger- legge ned et grendasamfunn!