- Å forandre reglene for tilskudd til Frivilligsentralene, vil i verste fall bety nedleggelse

foto