Deltidsinnbyggaren skapar verdiar på lokalbutikken

foto