Det er virkelig interessant å se hvordan Arbeiderpartiets Tor Snøve løper kommunedirektørens ærend i sentrumsprosjektet, med påstander som i beste fall bør sees på som et ønske om å skape politisk drama. Beskyldningene er så tøvete at de må besvares.

Etter debatten i forrige kommunestyremøte der et teknisk spørsmål om sammensetningen av styringsgruppen i sentrumsprosjektet var tema, tror jeg at både kommunedirektør, ordfører og de aller fleste av politikerne i kommunestyret var innstilt på å løfte blikket og fokusere på å få jobben gjort. Men ikke Arbeiderpartiets Tor Snøve.

I et forsøk på å utøve politisk handverk kommer han med påstander om hemmelighold, politiske møter på private adresser og at kommunedirektøren skulle settes på sidelinjen. Dette er vrøvl.

Det ble ikke avholdt politiske møter på privatadresser. Det er et fantasifoster i Tor Snøve sitt hode. Undertegnede og nestleder Arne Braut fikk i oppdrag av kommunestyret å forberede møtene i styringsgruppa til hovedutvalget for kultur, miljø og tekniske tjenester (KMT). Da det dukket opp et par spørsmål som vi var usikre på, og vi begynte å bli frustrerte av å bli motarbeidet av kommunedirektøren, ønsket vi innspill fra de andre i KMT.

Som lokalpolitikere stiller vi opp og bruker av fritida vår for å gjøre en innsats for kommunen. Alle i styringsgruppa, inkludert Arbeiderpartiet, ble invitert til en prat over en kaffekopp og vafler. Det er jo ikke alle som har et Arbeidertun der de kan møtes og steke vafler. Praten var for øvrig heller ikke et politisk møte der det skulle gjøre noe vedtak.

Det har aldri vært snakk om å sette kommunedirektøren på sidelinjen. Det klarer han utmerket godt selv ved å ikke gjøre det han får i oppdrag av politikerne. De protokollførte vedtakene fra KMT og kommunestyret satt opp mot den jobben som kommunedirektøren har utført, taler sitt tydelige språk. I en egen rapport til kommunestyret rett før jul ramser jo kommunedirektøren selv opp de vedtakene han ikke har gjort noe med.

Det er mye snakk om hemmelighold og mangel på informasjon. Her utfordrer jeg Snøve til å finne fram referatene fra styringsgruppemøtene ført i penn av kommunedirektøren og sammenligne dem med referatene ført i penn av styringsgruppa selv de to siste gangene, da vi var «ulovlige». Kopier er sendt til alle medlemmene i KMT, inkludert Arbeiderpartiets representant, og til kommunedirektøren – som altså nekter å legge dem ved sakspapirene til de politiske møtene i KMT.

Når det gjelder sentrumsprosjektet har KMT forholdt seg hundre prosent lojalt til vedtaket i kommunestyret. Undertegnede har også vært i kommunestyret og rapportert fra arbeidet og vedtaket i kommunestyret nå sist betegner vår innsats som «godt arbeid».

Debatten rundt sentrumsprosjektet handler ikke først og fremst om størrelsen på styringsgruppa, men det er altså dette Snøve prøver å slå politisk mynt på. Jeg trodde faktisk vi var ferdige med den diskusjonen etter siste kommunestyremøte. Vedtaket ble enstemmig, og KMT forholder seg selvsagt til dette vedtaket som vi har gjort til alle tidligere vedtak.

Debatten rundt sentrumsprosjektet handler om å få jobben gjort. Snøve uttaler at det var på tide å sette ned foten i sentrumsprosjektet. For å sette ned foten bør man først løfte på den, og så langt har ikke Snøve knapt løftet på lilletåa for å få fremdrift i prosjektet. Hva er det som er så skummelt? At vi faktisk skal få til noe? Er det ikke dette vi er valgt for å gjøre?

Det er ikke alltid like enkelt å være politiker. Noen ganger er det faktisk ganske vanskelig å ta upopulære valg, kutte i budsjetter og den slags. Og så er det faktisk ikke kommunedirektøren som verken kutter i eller vedtar budsjetter, han utreder og foreslår, og så er det politikerne som må prioritere og ta avgjørelser. Det er ikke tilstrekkelig å bare skumme gjennom sakspapirene fra kommunedirektøren, og så stemme slik han foreslår.

Ofte går oppdraget som lokalpolitiker ut på å stemme imot, komme med alternative forslag, utfordre administrasjonen, ta et steg tilbake, ha visjoner og fortelle kommunedirektøren hva han skal gjøre. Går det bra deler vi alle på suksessen, går det dårlig må politikerne ta støyten.

Oppdal Arbeiderparti har historisk sett lenge vært i en posisjon der de har kunnet bestemme det meste av det som skjedde i bygda. Dersom ordfører og rådmann var enige var det i liten grad særlig plass igjen til demokratiske prosesser. Dette er det nå slutt på, blant annet takket være noen politiske grep ved forrige valg som gjorde at partiet ble halvert.

Denne høsten er det kommunevalg, og det kan se ut som at de som ønsker en kommune styrt av kommunedirektøren trygt kan stemme Arbeiderpartiet med Tor Snøve ved roret. Velgerne som mener at det er de folkevalgte som skal styre, bør stemme på et av de andre partiene.

For oss i SV betyr det å stå på valg å ta ansvar, ta styring og ha visjoner om hvordan vi egentlig vil ha det. Slik Tor Snøve herser med folkevalgte i sitt «angrep» på KMT og det arbeidet vi prøver å gjøre, kan jeg ikke se at han verken søker ansvar, styring eller ser veien lengre framover lenger enn sin egen agenda.

Med hånda på hjertet, som SV-politiker er det ikke noe som ville glede meg mer enn at Arbeiderpartiet klarer å stable seg på beina igjen etter forrige katastrofevalg. Også da spilte Snøve hovedrollen i et politisk spill som førte til at Arbeiderpartiet kastet vrak på en Ap-ordfører som var tydelig på at det er politikerne og ikke byråkratene som skal styre. Sånn sett så begynner det jo å tegne seg et bilde som velgerne godt kan ta med seg inn i valgkampen.

God lokalpolitikk skjer gjerne på tvers av partilinjer, gjennom dialog og samarbeid i utfordrende og omfattende saker. Jeg kan ikke se at Snøve prøver på noe av dette, noe som ved neste korsvei også gjør det vanskelig å peke på ham som for eksempel ordførerkandidat.

Men før valget i september har vi en jobb å gjøre. Jeg håper at KMT nå får den bistanden vi både trenger og forventer av kommunedirektøren, og at vi alle kan bidra til en konstruktiv prosess der vi ser framover til det beste for Oppdal.

Tore Aasheim

Leder i KMT og 1. kandidat for Oppdal SV 2023.