Regjeringens forslag til Nasjonal Transportplan (NTP) for perioden 2025-2036 inneholder ingenting om ny E6 fra Ulsberg til Dombås og ingenting om bedre togtilbud på Dovrebanen (hvor er planene om lyntog Trondheim-Oslo?).

Trønderbanen fra Melhus til Oppdal er heller ikke nevnt, kun strekningen Melhus-Steinkjer hvor frekvensen foreslås doblet.

Skyldes dette bevisst nedprioritering eller mangelfull kjennskap til «dødsvegen» gjennom Drivdalen?

Finnes det i regjeringen ingen visjon om å redusere antall drepte og skadde på denne strekningen på hovedferdselsåren vår? Hvor er trønderne på Stortinget og våre lokalpolitikere i denne saken?

Kan vi forvente at lokalpolitikerne våre tar tak i saken eller er de for opptatt med å «avvikle» Oppdal?

Ola Vammervold