«Arrogansen fra Høyre overkjører nærskoleprinsippet»

foto