Norske fjelldestinasjoner krever kompensasjon for tvungen nedstenging

foto