Denne uken startet Oppdal kommune arbeidet med strategisk næringsplan ved å invitere næringslivet til dialog og diskusjon. Dette er en meget god idé. Dersom kommunen skal lykkes i å forankre en slik plan hos de næringsdrivende, er det viktig at flest mulig føler eierskap til prosjektet.

Nå finnes det helt sikkert retningslinjer for slike kommunale planer, men vi synes no kommunens tidshorisont på tolv år er i knappeste laget. Neste år er industriområdet i Oppdal sentrum 50 år, og det er først nå man fullt ut ser konsekvensene av for eksempel å legge området så tett opp til sentrum; det begynner å bli trangt om plassen. Samtidig som det er viktig å legge opp til en plan som fort kan justeres dersom rammevilkår og utviklingen tvinger det fram, er det til stor fordel for næringslivet å kunne se både 20 og 30 år fram i tid.

På møtet ble det også fremmet et forslag, eller mer et ønske om et nytt industriområde. Dagens område begynner å bli fullt og det ligger tett på sentrum slik at det stopper eventuelt boligbygg øst for sentrum.

Nord for Oppdal sentrum er det allerede regulert inn en industriområde. På Gorsetmoen er det godt med plass og her kunne det være mulig å legge til rette for ny og innovativ industri. Det å bygge ut et komplett industriområde over natta vil koste for mye, men det vil heller ikke ta mer enn cirka ett år å få området i drift dersom man klarte å skaffe til veie interessante kjøpere.

Hvorfor legger man ikke et eventuelt innovasjonsbygg her ute? Det er godt med plass og man kan få flere kvadrat for pengene enn å kile seg ned i Oppdal sentrum. Et slikt bygg, tegnet av en inspirert arkitektgruppe kunne bli rene innovasjonsfyrtårnet mellom Oppdal og Trondheim, i beste fall en severdighet. En helt vill idé? Jo, det sa også mange om den første hotellbygningen på Heimdalsmyra før for Trondheim.

Flere bedrifter og arbeidsplasser betyr også bedre kundegrunnlag for tog til og fra Oppdal og mer togtrafikk betyr bedre kommunikasjon og da er vi jo i gang.