Dette skjedde 22.6. under behandling av økonomiplanen - del 3

Flertallet, Høyre, Senterpartiet og Kristelig Folkeparti sier de vil prioritere økt bemanning i sykehjem, barnehage og hjemmetjeneste, men de tør ikke gjøre det praksis!

Fordi de kaller inntjeningsforslaget som Venstre, Arbeiderpartiet, SV og MDG sto bak for usikkert, Høyre kaller det for monopolpenger.

Kan det være noe mer sikkert enn å finansiere med økt statstilskudd fordi folketallet øker? I løpet av 2023 har vi helt konkret blitt over 200 flere innbyggere og det er god grunn til å tro at innbyggertallet fortsatt vil øke slik flyktningsituasjonen i verden dessverre er.

Å finansiere ved det økte innbyggertilskuddet, er ikke å bruke monopolpenger!

Hva er det flertallet prioriterer? Jo, et uferdig og lite planlagt Distriktmedisinsk senter med en investering på 10 mill. og en ukjent sum til drift som vi i stedet kunne brukt til å øke bemanning i hjemmetjeneste, sykehjem og barnehage!

Og ved å øke bemanningen vil vi få ned utgiftene til sykefraværet som er sterkt økende i sykehjem og hjemmetjeneste.

I en tid der psykiske problemer hos ungdom øker, ville heller ikke budsjettkameratene H, Sp og Krf videreføre prosjektstillingen som helsesykepleier.

Dette betyr bortfall av en viktig ressurs for ungdommen vår, og når Høyre tidligere har spilt på hvor viktig psykisk helse, bl.a. forebygging av selvmord er, blir dette å slå seg selv på munnen.

Vi håper velgerne merker seg hva partiene som fikk flertall ikke prioriterer, og gir sin stemme til de partiene som tør å utøve ansvarlig politikk ved valget til høsten.

Tore Aasheim, Ingvild Vikan, Carl S. Bjurstedt

Oppdal SV