Samfunnet endrer seg raskere enn mange av oss liker. Dette må konstant følges opp av lokale politikere for at alt skal fungere best mulig for flest mulig.

Med høye renter og økte kostnader har byggenæringen store utfordringer. Samtidig ser alle at netthandel har gjort mange lokaler for utsalg overflødige. I Oppdal er dere svært mange ledige lokaler midt i sentrum som dessverre står tomme.

For å unngå at dette tiltar vil jeg foreslå at kravet om publikumsrettet lokale fjernes for all bygging i sentrum.

Samtidig at det kan bygges i 8 etasjer, og at lokaler i 1. etg på etablerte bygg kan omreguleres og ombygges til leiligheter.

Dette ville blitt svært kjærkomment for ei næring som ser både permitteringer og oppsigelser i horisonten. Mange nye oppdrag vil gi sentrale boforhold for alle som ønsker å bo sentralt.

Økte skatteinntekter,  istedet for arbeidsledighet må prioriteres. Små leiligheter for eldre, flykninger, ungdom og alle andre sentralt i Oppdal sentrum vil være lett å omsette. Dette må da være vinn, vinn for alle!

Å kreve butikk i 1. etasje vil før eller siden uansett måtte endres, da varer nå bestilles på nett, og vi ser at butikker samles i kjøpesenter.

Odd Nyberg, sivilingeniør