Nullvisjon for søppel på avveie i Oppdal! Et hårete, men realistisk mål dersom vi tar felles ansvar og iverksetter målrettede tiltak.

Med nullvisjon menes at hverken nytt eller gammelt søppel skal befinne seg på uegnede steder. Eksempelvis på uegnede søppelsteder er gamle fyllinger, vegkanter, bekker, næringsareal, sportsarenaer osv.

Søppel på avveie er et tema, som angår oss alle og som krever innsats av alle. Det være seg næringsliv, oppvekstinstitusjoner, frivillige lag og organisasjoner, kommune, politikere og privatpersoner! Forebygging og regelmessige oppryddingstiltak er viktig, og ikke bare som en våraksjon!

SV mener det skal være null toleranse for søppel på avveie i Oppdal.

Ren natur er en grunnleggende merkevare vi bør etterstrebe i vår vakre fjellbygd! «Like fint som før» er en kampanje landet over som også bør gjelde for Oppdal!

Spørsmål til ordføreren:

  • Hva kan kommunen gjøre for å redusere søppel på avveie i Oppdalsnatur?

  • Følger kommunen opp forskrifter og tilsyn med tanke på næringslivets håndtering av avfall i Oppdal?

Oppdal SV