Trenger mer penger til rassikring

Store steinblokker raste ut i Gråura i 2017, og etter skredene ble det bevilget flere millioner til skredsikring av Rv70 forbi Gråura. Foto: Arkiv