For oss som fastboende, som fritidsinnbyggere eller som turist, er Oppdal en fantastisk kommune. Dette må vi forvalte og videreutvikle fremover.

Naturtap og klimaendringer er satt på dagsorden, og det må også vi i Oppdal forholde oss til. Fokuset er globalt, det er nasjonalt, det er regionalt og lokalt. Temaet er fullt av nyanser, og i debatten står vi i fare for å se svart/hvitt. Bærekraftig utvikling er «En utvikling som imøtekommer dagens behov uten å ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner skal få dekket sine behov.»

Og begrepet er tredelt, vi snakker om klima og miljø, om sosial bærekraft og økonomisk bærekraft. De beslutninger vi tar må vekte alle momentene.

Nå skal vi ha en planvask i Oppdal, og vi skal arbeide med en ny arealplan. Justeringen av dagens arealplan, med dagens fokus, er et veiskille. Og det krever involvering. Kun ved dialog og involvering kan vi skape et grunnlag for videre utvikling av Oppdal. Arbeidet med besøksstrategien har gitt oss nyttig kunnskap, og må tas med i videre planlegging.

Norge behøver mer energi. Energien vi har idag er for gårdagens behov. Vi må også ta stilling til hvordan Oppdal kan produsere mer energi i fremtiden. Vi snakker om elektrisk strøm via vannkraft, vindmøller, solceller eller kjernekraft. Men også biogass, hydrogen, etanol, metanol eller ammoniakk kan være blant morgendagens energibærere.

Hva vil være Oppdal sitt naturlige utgangspunkt, og komparative fortrinn i den forbindelse?

Bolig- og fritidsbebyggelse krever areal. Matproduksjon krever areal. Samferdsel krever areal. Energiproduksjon krever areal. Dagens og morgendagens industri krever areal. Og Oppdal er en kommune med stort areal.

Henrik Vågen

Leder for Bygg og anlegg,

Oppdal Næringsforening (ONF)