Nyttårshilsen til alle i Oppdal

Vi dro med oss den store utfordringen fra 2020 inn i 2021, og den skal også være med oss videre inn i 2022. Selv om pandemien ligger der som et bakteppe for mye av det vi gjør og for hvordan vi gjør det, er det viktig å ikke la den hindre oss i å leve livene våre så normalt som mulig. Jeg forstår at alle er leie, og at mange er lei seg.

Jeg forstår at noen kan føle både nedstemthet og at livet er satt på vent. Derfor er det viktig at vi har øye på og for de rundt oss. Det kan bety så mye å få en hånd å holde i og en skulder å lene seg på et lite øyeblikk. Selv om dette ikke er et godt råd rent smittevernfaglig, så finnes det unntak noen ganger!

Mens jeg skriver denne hilsenen til alle i Oppdal, ruller TV-bildene over skjermen og forteller om katastrofen i Gjerdrum for ett år siden. Vi tenker at vi som kommune har hatt mye å stri med. Men Gjerdrum har måttet hanskes med ødeleggelsene og sårene etter en katastrofe i tillegg til koronakrisen.

Året 2021 har vært en kamp for å gjøre det uvanlige vanlig – en kamp for hele tiden å overstige nye hindringer. Hvert år har noe av dette i seg, men årene 2020 og 2021 har vært ekstremversjoner; anni horribilis. Nå må vi holde fast på at våre verdier ligger i det norske fellesskapet og i hver og en av oss, men også i solidariteten med resten av verden.

Fellesskapet har vi sett fungere. Vi har sett det i lojaliteten innbyggerne i vår kommune har vist i denne krisetiden preget av pandemi og smitte, vi har solidarisk hjulpet hverandre hver dag. Kanskje det aller beste eksempelet er den store innsatsen fra 65 frivillige i vaksineringsarbeidet.

Så har jeg de siste årene vært så heldig å bli kjent med mennesker som har introdusert nye kulturer i det norske fellesskapet her i Oppdal. Noen er kommet hit gjennom arbeidsinnvandring, andre som flyktninger. Da har tanken slått meg: For en kunnskapsressurs disse menneskene utgjør sammen med oss som allerede bor her – enten vi er fastboende eller andre med bolig i Oppdal. For vi er ei bygd som kjennetegnes ved at vi påvirkes av nye kulturer og andre inntrykk. Vi ligger her vi ligger, midt i landet med kommunikasjon i alle retninger.

Derfor har jeg store forventninger til Oppdal som en kommune som er frampå og griper muligheter. Men vi skal også være en kommune som viser vei. I løpet av det siste har vi både fått etablert nye store handelsbedrifter og spisesteder og videreutviklet allerede eksisterende. Vi har også fått et innovasjonssenter.

Men det er feil å tro at et innovasjonssenter betyr at det er automatikk i at nyutvikling skjer. Det er kun en anledning som er gitt oss, og som må gripes med begge hender, enten det gjelder jordbruk, industri, miljøproblematikk – eller rett og slett hvordan vi skal forvalte alt vi som innbyggere er gitt å forvalte for kommende generasjoner. La oss alle glede oss over alt som skjer her i Oppdal, men også ha i mente at det må skje på en bærekraftig måte.

I dag, når dette skrives, er det ingen gitt å si hvor lenge vi skal streve med pandemien som rammet oss i mars 2020. At viruset som har skapt alle problemene vil finnes blant oss i årene som kommer, er det få som tviler på. Og kanskje vil det være dette som først og fremst vil prege tiden jeg er valgt som ordfører for Oppdal, 2019–2023. Det er mye som tyder på det.

Men samtidig blir de fleste av oss – og menneskeheten som helhet – satt i stadig bedre stand til å takle viruset og de utfordringene som følger med. Derfor mener jeg at vi skal gå inn i 2022 med åpent sinn. Vi skal håpe på det beste, men også være forberedt på nye utfordringer.

La oss hele tiden minne oss selv på å ta så godt vare på hverandre som mulig. Innimellom er det eneste riktige å strekke ut en hånd slik at noen med behov kan gripe den.

Godt nytt år til alle i Oppdal!

Geir Arild Espnes Ordfører