Det er lokalvalg i år og valgkampen er godt i gang i hele landet. Vi i Oppdal KrF starter vår valgkamp med leserinnlegg i lokalavisen for å synliggjøre vår politikk når det kommer til viktige spørsmål i samfunnet. Jeg vil gjerne ta for meg noe av det viktigste vi har i samfunnet, nemlig familiene, helse og omsorg.

En familie kan være sammensatt på ulike måter, men består som regel av foreldre og barn som er i biologisk slekt. Noen ganger kan det også være forsterfamilier, adoptivfamilier, stefamilier osv. Poenget mitt er at familien er samfunnets hjørnestein uansett hvordan den er sammensatt, og det er viktig at vi setter familiens ulike behov i fokus for å sikre at også andre deler av samfunnslivet fungerer så godt som mulig.

Oppdal KrF vil styrke familiene. Vårt mål er at barn i Oppdal skal vokse opp i trygge og stabile familier med stor valgfrihet til å forme sin egen hverdag slik de selv ønsker. KrF vil ha et familievennlig samfunn som setter barna først, da vi vet at en god barndom varer hele livet.

Helseutfordringene i årene som kommer vil i ofte være knyttet til livsstilssykdommer og psykisk helse. Derfor må vi styrke tilbudene innen psykisk helse, samt legge til rette for at folk kan ta ansvar for sin egen helse gjennom en sunn livsstil, samtidig som vi sikrer nødvendig helsehjelp til alle som trenger det. Det er viktig at de eldre kan få bo lengst mulig hjemme, samtidig må vi ha nok institusjonsplasser for de som trenger det.

Oppdal KrF vil:

· etablere fritidskort på 2500 kr til alle barn 6-18 år

· kontantstøtten videreføres / økes

· ha en aldersgrense på 13 år med innlogging med bank-id

· styrke lavterskeltilbudene for alle aldersgrupper innen psykisk helse

· støtte arbeidet med å rekruttere og beholde sykepleierne i kommunen

· at det legges til rette for flere sentrumsnære eldre- og omsorgsboliger

· sikre ODMS som «et fullverdig distriktsmedisinsk senter» inkludert legevakt.

Heidi Pawlik Carlson, 2.kandidat Oppdal Krf