Høyre er mest opptatt av å løse problemer - SV virker mest opptatt av å kritisere regjeringen

foto