Kongsvoll fjellhage videreføres ikke med dagens konsept

Foto: Tommy Prestø, NTNU Vitenskapsmuseet