Mer enn noen gang trenger vi at kvaliteten på tjenestetilbudet opprettholdes, og vi må være villige til å betale det det koster

foto