Det har vært en massiv nedbygging av natur – med påfallende få lokale protester