Noen ganger skulle jeg inderlig ønske at verden var like svart-hvit som sivilingeniør Odd Nyberg beskriver den, i sitt engasjerte innlegg om at Lars Haltbrekken og undertegnede «fisker stemmer» etter uværet Hans.

I motsetning til en del andre partier setter SV penger bak ordene, og vi har i flere år foreslått å bevilge ekstra penger til vedlikehold og sikring i våre alternative nasjonalbudsjett. På samme måte som MDG fikk høre det da de mente el-bilen var framtida, har vi i SV fått høre det når vi år etter år har advart mot konsekvensene av miljø- og klimakrisen.

Vi har i flere tiår advart mot konsekvenser som ekstrem-uværet Hans, og når det nå rammet oss, så mener jeg det er betimelig å vise til vår politikk, enten det er lokalvalg eller ikke.

Og SV har slett ikke «alltid vært negative til nye veier». Det vi er negative til, er å bygge firefelts motorvei over dyrkamark eller sårbare naturområder der det strengt tatt ikke er nødvendig. Og hvordan vi er «flinkest i klassen til å ødelegge fungerende infrastruktur,» får stå for sivilingeniørens egen fakta-regning.

Det bor SV’ere i distriktene også, og vi er veldig glade i bilene våre som vi kjører med god samvittighet fra huset der vi bor og inn til kommunesenteret. Vi «hater» ikke biler, slik som Nyberg påstår. Vi spiser sågar lokalprodusert kjøtt med den reneste samvittighet, landbruk på utmarksbeite i fjell-distrikt som Oppdal, er god miljøpolitikk, bare så det er nevnt.

Jeg synes ikke noe om latterliggjøringen av MDGs visjon om nyvinninger i framtida. Det blir litt det samme som å latterliggjøre farge-TVen når man hadde visjoner om å lage den, da var man redd man ville miste synet av alle fargene. Jeg synes det er flott at MDG vender blikket opp og fram, etter Oppdal SV sin mening er det nettopp mangelen på fremtidsvisjoner, vilje til å satse og nye tanker, som kanskje har vært den største mangelvaren i kommunepolitikken de siste årene.

Det er mange som er redde for forandring og utvikling. Det betyr jo at man mister litt kontroll og man må forholde seg til det ukjente. Men uten å prøve og feile blir vi stående på stedet hvil, og det har verken vi eller miljøet råd til.

Ja, SV er imot en oppskalering av hyttebyggingen. Ja, SV er imot inngrep i naturen som er unødvendige eller påfører skade eller slitasje. Ja, SV mener at de som har tjent seg rike på det norske fellesskapet også skal bidra tilbake til fellesskapet. Det står vi for, og er man uenig i det, så går det fint an å stemme på andre partier.

«Hva skal vi leve av?», spør sivilingeniøren. Vi skal selvsagt leve av næring og industri, men vi står overfor et nødvendig grønt skifte, og da trenger vi alle de gründerne, ingeniørene, forskerne og utviklerne vi kan få tak i. Mange har lykkes allerede, mens de som bare spør «hva skal vi leve av?» kommer til å sakke akterut.

Og helt til slutt vil jeg kommentere Nybergs slengbemerkning om at lokalavisene må begynne å betale MVA. Hele poenget med denne særordningen for media er at man skal kunne sikre en mangfoldig presse, slik at Nyberg og andre med sterke meninger skal kunne komme til orde og dele sine meninger i lokalsamfunnet – til og med når de noen ganger forfekter «alternative» sannheter og fakta.

Tore Aasheim,

1. kandidat for Oppdal SV.