«Oppdal kommune er blitt et underlig reir.»

Sigmund Fostad satt i kommunestyret for Frp i forrige kommunestyreperiode. Foto: Arkiv