Det er ikke aktuelt med vindkraftutbygging i Rennebu